ПРО ФОНД ГРОМАДИ ПРИІРПІННЯ

 

Фонд громади Приірпіння був утворений 27 березня 2007 року.


Нашою місією на сьогодні, як фонду громади, є підвищення спроможності громади у вирішенні власних соціальних проблем та задоволення потреб через конкурси міні-грантів та заходи для місцевих неприбуткових організацій. Наше завдання - моніторити проблеми та потреби місцевої громади, заохочувати благодійні пожертви і накопичувати кошти, з яких надаються гранти на впровадження ініціатив з вирішення соціально важливих місцевих питань, а також навчати місцеві громадські організації писати проекти, залучати кошти, співпрацювати зі ЗМІ тощо.

 

Напрямки діяльності:

• Розвиток та активізація громадянського суспільства Ірпінського регіону;
• Налагодження діалогу та співпраці громадськості з місцевою владою (підвищення підзвітності органів місцевої влади, громадський моніторинг влади, співпраця у процесі вирішенні проблем регіону);
• Демократичне управління та громадський порядок;
• Соціальний захист населення;
• Охорона навколишнього середовища та повернення регіону статусу рекреаційної зони;
• Робота з молоддю: промоція неформального навчання та міжкультурного діалогу; залучення молоді до активної участі в суспільному житті; розвиток волонтерського руху.

 

Фонд громади Приірпіння має дві основні цільові групи:


- громадські активісти та місцеві громадські організації, що готові впроваджувати соціально значущі проекти в регіоні, готові навчатися професійній громадській діяльності та формувати політику активного громадянства задля розвитку регіону;


- благодійники (меценати, підприємці, депутати), що готові здійснювати пожертви для реалізації соціально значущих проектів в регіоні, розвивати філантропію, підвищувати рівень життя регіону через співпрацю з громадськими організаціями.

 

Місцеві партнерства:

Центральний будинок культури, міська бібліотека, Ірпінський музей, відділ освіти Ірпінської міської ради, Міське відділення юстиції, ІМГО “Жіноча організація „ЛАДА”, ГО «Підприємці Приірпіння», ГО «Рух захисту зелених зон Приірпіння» та ін.


Українські партнерства:

соціація керівників шкіл м. Києва, Асоціація міст України, Асоціація ОСББ Житомира «Жито-Мир», ІСАР «Єднання», Фундація ПАУСІ, Український форум благодійників, Фонди громад України та ін.


Міжнародні партнерства:

Асоціація фондів громад Росії «Партнерство», Асоціація фондів громад Румунії, Асоціація фондів громад Литви, низка молодіжних організацій та ін.
 

 

З ІСТОРІЇ ФОНДІВ ГРОМАД

 

Останнім часом в українській громаді все більш уваги приділяється організаціям, що працюють за технологією “community foundation” (найбільш відповідний термін українською – „місцевий фонд громади”), які підвищують спроможність громад у вирішенні власних соціальних проблем та задоволення потреб. Ці організації розвиваються зараз у всьому світі, формуючи мережі таких фондів не тільки на національному, але й на міжнародному рівні, адже подібні організації здатні успішно діяти в громадах та суспільствах, які великою мірою відрізняються за економічними показниками і культурними традиціями, зокрема, ставленням до філантропії та участі держави в соціальному забезпеченні. Місцеві фонди громад є різновидом неурядових (приватних) благодійних фондів і мають як спільні, так і відмінні ознаки, порівняно зі «звичайними» благодійними фондами.

 

Регіон Приірпіння має великий потенціал вирішення власних питань та проблем власними силами. Саме громадські ініціативи створенні на основі потреб самої громади та вирішуються шляхом консолідації місцевих сил. Необідним механізмом втілення громадських ініціатив Приірпіння виступає створення та підтримка Фонду громади Приірпіння.

 

Фонди громад - це неурядові благодійні структури, призначення яких полягає в підвищенні якості життя громад, на території яких поширюється їхня діяльність. Фонди громад визначають потреби місцевої громади, заохочують благодійні пожертви і накопичують кошти, з яких надають гранти на впровадження ініціатив з вирішення соціально важливих місцевих проблем.

 

Метою діяльності фонду громади є покращення якості життя мешканців чітко географічно визнаної території ( нема прив’язки до певної теми, групи громади тощо).

 

Фонди громад характеризуються тим, що вони:

 

 * мають на меті покращення життя всіх мешканців географічно визначеної території;
* залучаються до вирішення широкого діапазону соціальних, економічних, екологічних та інших проблем життя місцевої громади;
* не перебувають в будь-якій залежності від інших організацій, влади або донорів;
* управляються спеціально створеною громадською радою, до складу якої входять представники широкого різноманіття верств місцевого населення;
* надають гранти іншим неприбутковим організаціям та ініціативним групам, які працюють для задовольняння потреб місцевої громади;
* створюють спеціальний грошовий фонд в якості джерела постійного фінансування ініціатив у громаді, заохочуючи благодійні пожертви від різноманітних донорів, включаючи місцевих жителів, комерційні установи, владу, інші організації та неприбуткові структури;
* надають донорам послуги, що сприяють досягненню ними благодійних цілей;
* залучаються до різноманітних громадських заходів, заохочують розвиток співробітництва у громаді, виступають ініціатором, посередником, партнером та координатором у вирішенні важливих для громади проблем;
* впроваджують відкриті й прозорі процедури та практику в усіх аспектах своєї діяльності;
* звітують перед місцевою громадськістю шляхом регулярного інформування населення про свої цілі, заходи та фінансовий стан.

 

Отже, головна риса діяльності місцевих фондів громад – інвестиції у проекти, чиї результати можуть бути важливі для будь-якого мешканця громади, а не у поточну допомогу окремим особам чи групам осіб, питому традиційній благодійності. Місцеві фонди громад не повинні перетворюватися на фонди меншин чи окремих груп. Ці фонди не замінюють місцеві «бюджети розвитку» або державні цільові фонди – вони шукають, оцінюють і використовують всі можливі види ресурсів згідно з мінімальними законодавчими та внутрішніми обмеженнями.
Таким чином, місцеві фонди громад – це незалежні філантропічні організації, основна місія яких полягає в підвищенні якості життя громад, на території яких поширюється їхня діяльність. Фонди громад реалізують цю мету зусиллями місцевих громадян та з формуванням нових постійних ресурсів (збір доброчинних внесків, що жертвують численні донори). Ці доброчинні внески дають змогу фондам розподіляти гранти та задовольняти довгострокові потреби місцевої громади.

 

Багатозначність цього слова пояснює, чому в багатьох країнах використовуються різні назви для найменування фондів громад. У Польщі їх називають «місцевими фондами», у Німеччині вживають термін «фонди громадян» або «фонди міст», в Україні – «фонди громад» або «місцеві фонди».


Фонди громад працюють в чітко визначеному географічному регіоні, а грошові кошти, які вони залучають, мають здебільшого місцеве походження і тому, повинні використовуватися на місцевому рівні. Саме це робить їх одними з основних рушійних сил місцевого розвитку. Хоча в США велике число фондів громад зосереджують свою діяльність виключно в місті або в містечку, в Європі ситуація не завжди складається так само, оскільки багато фондів громад поширюють свою діяльність за межі міста (хоча деякі з цих організацій в США діють за межами своїх міст також).
Сконцентрованість на інтересах громади також означає, що фонд створюються для обслуговування всіх окремо взятих груп людей (багатих і бідних, молодих та літніх, чоловіків та жінок, різних за інтересами груп людей, соціальні/демографічні меншини тощо) та окремих територій. Льюіс Фельдштайн (Lewis Feldstein) йде ще далі, заявляючи: «Якщо ми хочемо діяти ефективно, ми повинні бути політично нейтральними, неупередженими, незалежними. Це не означає, що ми не можемо мати власних поглядів, що маємо стояти осторонь, коли приймаються рішення щодо складних питань. Це означає, насамперед, що ми повинні намагатися всіма силами бути об’єктивними, аби нас не сприймали як організацію, що стоїть за певним політичним кандидатом або певною політичною партією».


Детальніше про фонди громад на сайті ІСАР: www.ednannia.kiev.ua/main/index_ukr.htm ,

а також на сайті Українського форуму благодійників: www.ufb.org.ua/news/2420.html